​Informative & Directory Sign

​ป้ายบอกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยในการหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งการนำจอTV หรือ LED เข้ามาใช้ผสมผสานในตัวป้าย ก็ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถรองรับข้อมูลมากๆ, สามารถออกแบบให้อยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่  หรือสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวและภาพโฆษณาได้ด้วย    ซึ่งเทคนิคการผลิตของเราจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการระบบต่างๆ ในขณะที่ก็ยังสามารถป้องกันทรัพย์สิน หากต้องตั้งอยู่ในที่สาธารณะอีกด้วย
Related Produtcs
บริการงานพิมพ์ดิจิตอล, งานพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่ ด้วยระบบ UV และ Latex  รวมไปถึงงานไดคัทสติ๊กเกอร์ต่างๆ ซึ่งที่นี่ เราใช้แต่หมึกแท้ของ HP เท่า...
พวกเราจัดหากลุ่มคนต่างๆ ที่มีประสบการณ์การทำงาน, เครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้งยานพาหนะต่างๆ หลากหลายชนิดเพื่อสนับสนุนความต้องการของโปรเจคที่หลากหลาย ...
ป้ายชื่อห้องต่างๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแผ่นแบนๆธรรมดาเท่านั้น  แต่มันจะเป็นป้ายที่โดดเด่น สวยงาม และเข้ากันเป็นอย่างดีกับงานตกแต่งของสถานที่นั้นๆ&nb...
ป้ายข้างอาคาร หรือป้ายทางสถาปัตยกรรม จะต้องอยู่ในจุดที่มีความชัดเจน เห็นเด่นชัด ด้วยโลโก้หรือข้อความชื่อธุรกิจ ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของ...

Follow us: