CHUBB TOWER

ในประเทศไทย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันภัยแก่ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงลูกค้าองค์กรที่มีเครือข่ายธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันวินาศภัยไทย เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยพิเศษอื่น ๆ สำหรับลูกค้าบุคคล และสำหรับลูกค้าองค์กร/ธุรกิจ เรานำเสนอประกันทรัพย์สินและความรับผิดต่าง ๆ  การประกันภัยทางวิศวกรรม ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยทางการเงิน เป็นต้น

ชับบ์สามัคคีประกันภัยให้บริการผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งธนาคาร สถาบันการเงิน นายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งถือเป็นความชำนาญพิเศษของเราอีกด้วย  

การที่ชับบ์นับเป็นผู้นำในธุรกิจได้ ล้วนมาจากการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับสถาบันการเงิน บริษัทชั้นนำและลูกค้า ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่ชับบ์มอบความคุ้มครองซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเป็นอย่างดี

Follow us: